Důležité 

Na co bychom si měli dát pozor při výběru centrálního vysavače?

•Motor centrálního vysavače je nejdůležitějším prvkem. Ten by měl být s tzv. nezávislým chlazením (bypass). To spočívá v absolutním oddělení vysávaného vzduchu s prachem od vinutí motoru a uhlíků. Motor se chladí vzduchem z místnosti, ve které je umístěný vysavač.

•Motory s nezávislým chlazením mají dvou a vícestupňové turbíny větších průměrů, které nepotřebují k dosažení potřebného výkonu tak vysoké otáčky motoru. Tím se méně opotřebovávají všechny jeho součásti.


•Motory chlazené průtokem vzduchu (True flow) jsou náchylné na přehřátí při snížení průtoku vzduchu a navíc při chybné manipulaci s filtrem a jeho špatném nasazení může dojít průnikem prachu do motoru k jeho nenávratnému poškození.  V absolutní většině případů se jedná o motory s jedním stupněm turbíny. K dosažení potřebného výkonu potřebují minimálně dvojnásobný počet otáček, než motory typu Bypass. Dvojnásobné otáčky = dvojnásobné opotřebení. Pořizovací cena těchto motorů je velmi nízká což dokazuje jejich použití v malých domácích přenosných vysavačích, které se prodávají v cenách od 1500 Kč.

•Výkon v Airwattech – jeden z nejdůležitějších parametrů. Kromě sacího podtlaku a průtoku vzduchu. Některé firmy si s těmito parametry“hrají“ a přepočítávají je ve vztahu k napětí 240V. Porovnáním těchto parametrů přímo s výrobcem se dozvíte kdo je seriózní prodejce a kdo ne. Návodem může být hodnota 240V v tabulce parametrů.

•Filtrace – žádný filtr není zcela bezúdržbový a samočisticí. Z čehož je potřeba vycházet. Pouze některý vyžaduje větší a některý menší údržbu. Filtr můžeme buď vyměnit (sáčky na jedno použití), vyklepat a přitom počítat se zvířením prachu a alergenů, nebo ho jednoduše vyprat v automatické pračce. Pro minimalizaci manipulace s prachem jsou velmi výhodné plastové pytle, které jdou vkládat jen do některých typů vysavačů.

•Trubní rozvody a správný výběr vysavačové jednotky. Sací výkon centrálního vysavače musí být dimenzován tak, aby byl na sacích zásuvkách k dispozici sací provozní podtlak přinejmenším 10kPa. Ke stanovení podtlaku na sací zásuvce se používá přístroj pro měření podtlaku s definovaným měřícím adaptérem s měřící clonou o průměru 16,5mm. Měřící adaptér simuluje připojení čistící sady. Z toho vyplývá, že ne vždy ta nejslabší vysavačová jednotka a nejlevnější nabídka musí splňovat uvedené parametry. Desítky metrů potrubí a větší množství zásuvek, které jsou uváděny v tabulkách některých dodavatelů u těch nejslabších vysavačových jednotek, svědčí o ne příliš seriózní nabídce.